Innehåll

BygglovsGuiden uppdateras i takt med att vägledande rättsfall, nyheter och lagändringar förändrar förutsättningarna. Att ajourhålla på ett enda ställe är den rationellaste lösningen, uppdateringar slår då igenom omedelbart och inget arbete krävs av kommunernas IT-avdelningar eller hemsidesansvariga.


Handboken

Innehåller "allt du behöver veta om bygglov" i form av förklarande texter och bilder. Både ny och gammal lagtext finns under uppslagsorden. Handboken kan även användas som uppslagsverk av handläggare, övrig personal och politiker.

Läs mer om Handboken

Min ansökan

Här leds den sökande interaktivt från förhandsbesked till slutbesked och får hela tiden förklaringar och stöd. Han/hon uppmärksammas på vad som skall göras och blanketterna skrivs ut efterhand som de är klara. Möjlighet till en helt digital ansökan finns. Enklare kan det inte bli!

En anpassning till er kommun enligt specifikation under "Kommunversion" ingår.

Läs mer om Min ansökan