Handboken

BygglovsGuidens Handbok innehåller ord- och begreppsförklaringar till det mesta som en bygglovssökande kommer i kontakt med eller bör veta. Förklaringarna innehåller även detaljerad information om lagstiftningen - både den nya och den gamla - och i förekommande fall vägledande rättsfall. Handboken är förmodligen landets största kunskapsbank om bygglovsfrågor.

Att samla all denna information på ett ställe innebär en stor fördel för alla. Tolkningen av lagstiftningen är inte förbehållen byggnadsnämnderna utan rättsäkerheten förutsätter att de sökande också har tillgång till en information som gör att de riktigt kan bedöma sina skyldigheter och rättigheter.