Kommunversion

BygglovsGuiden bygger på gällande lagstiftning och finns i en grundversion som är allmängiltig. I tjänsten ingår att vi gör en anpassning för er kommun. Den omfattar följande:

  • Egen version med er logotype
  • Er kontaktinformation inlagd
  • Utskrift på våra blanketter med er logotype

Utöver denna standardanpassning finns möjlighet att påverka innehållet i alla uppslagsord så att de stämmer överens med era lokala förhållanden. Det är enkelt att ansluta till BygglovsGuiden. När vi fått en grundläggande information om er kommun läggs BygglovsGuiden in på er hemsida genom att en länk till vår databas placeras där. Det är allt som behövs! Med en bra exponering sköter den sig själv i fortsättningen.


Digital ansökan eller pappersblankett?

I grundversionen skriver BygglovsGuiden ut de inmatade uppgifterna i klartext på våra standardblanketter som därigenom blir enkla och lättlästa med bara relevant information.

Digital ansökan

Som tillval kan ansökningarna levereras digitalt, som en PDF till kommunen. Alternativt så kan den levereras som en så kallad XML-fil vilket innebär att den kan läsas in direkt i ert diarie.


Har ni redan en egen ansökanstjänst?

Då kan den kopplas till BygglovsGuiden så att era medborgare har allt på ett ställe. Örebro har kopplat sin ansökanstjänst till knappen Ansökan och då ser det ut så här:

http://guide.bygglovsguiden.se/fo_frameset.aspx?community=9

De hänvisar bygglovssökande direkt till guiden och då får alla tillgång till Handboken och Ansökan och slipper leta.


Personuppgifter

Vid en ansökan sparas personuppgifterna i ett år så att den sökande kan skriva ut sin ansökan inom en nära framtid. Inga personuppgifter används för andra syften.