Medelmarknivå - nytt uppslagsord i Handboken

14 feb 2014

Vid en beräkning av en byggnads höjd och/eller källardjup ska man utgå från den anlagda marknivån invid byggnaden. Är marken runt huset plan blir det enkelt, då kan man använda medelvärdet av marknivån vid byggnadens hörn.

Läs hela texten i BygglovsGuiden