Planbesked - nytt uppslagsord

04 apr 2014

Vi fortsätter utreda olika begrepp och lägger till i Handboken

Det är kommunen som har rätt att besluta om, när och vilka detaljplaner som skall upprättas, ändras eller upphävas. En möjlighet för utomstående att begära ett så kallat planbesked tillkom genom den nya plan- och bygglagen, som gäller sedan den 2 maj 2011.

Till Planbesked Klicka på Handboken