Parkering - nytt uppslagsord i Handboken

20 maj 2014

Det är bygglovspliktigt att anordna parkeringsplatser såvida de inte tillhör ett en- eller tvåbostadshus och är avsedda för fastighetens behov.

Läs hela texten här: Parkering.doc