Riksdagen antog Attefalls förslag

04 jun 2014

Beslutet innebär i korthet att ett antal nya bygglovsbefriade åtgärder införs. För det första ska så kallade komplementbostadshus på sammanlagt 25 kvadratmeter kunna uppföras. För det andra ska en- och tvåbostadshus kunna byggas till med 15 kvadratmeter samt utökas med högst två takkupor om det inte finns några sen tidigare. Dessutom ska samma hus kunna inredas med ytterligare en bostad. Alla åtgärderna ska kunna vidtas även om de strider med detaljplan. Lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2014.

Läs mera om Komplementbostadshus I BygglovsGuidens Handbok.

Riksdagens hemsida om beslutet