Delegation - nytt uppslagsord i Handboken

24 jun 2014

Med delegering menas ett överlämnande av beslutsrätt. Man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras.

Läs hela texten i Handboken