Bygglov på nätet går starkt framåt

24 okt 2014

Landets medborgare förväntar sig att kunna uträtta sina ärenden på kommunernas hemsidor, men blir ofta besvikna. Men utvecklingen går starkt framåt, nu går det att ansöka om bygglov direkt på nätet hos 70 kommuner jämfört med 24 stycken 2012.

Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som i en rapport - "Information till alla?" - som nu presenteras för sjätte gången, beskriver hur kommunerna lyckas med målsättningen att bli tillgängligare.

– De här jämförelserapporterna väcker stort intresse i kommunerna, vilket var tanken när vi påbörjade dessa. Trots att frågorna skärpts år från år så är det ett stort antal kommuner som har mycket goda resultat, vilket visar att alla kommuner vill bli bättre på information och öka utbudet av e-tjänster till invånarna, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer: Information till alla?