BygglovsGuiden 10 år

27 jan 2015

Nätet har inneburit en mindre revolution för medborgarnas möjligheter att enkelt få tillgång till information kring bygglovsfrågor och att söka bygglov. Det som en gång var så krångligt och svårt att överblicka har blivit enkelt och överskådligt. Majoriteten av de snart 15 000 medborgare som gjort sin ansökan via BygglovsGuiden är mycket positiva och betonar att just enkelheten är mycket uppskattad.

Det var i januari 2005 som den då revolutionerande enkla webbtjänsten BygglovsGuiden lanserades. Sedan dess har andra aktörer hoppat på tåget men ingen annan har så tydligt koncentrerat sig på att göra tjänsten så enkel som möjligt för både medborgare och förvaltningar, men med ett bibehållet krav på ett professionellt innehåll. Enkelheten är framgångsreceptet för att medborgarna verkligen ska ta den till sig, och enkelheten att ansluta sig underlättar även för förvaltningarna. Med en minimal insats kan de erbjuda en bygglovstjänst på sin hemsida, en tjänst som avlastar handläggarna rutinfrågor och innebär att man får in bättre underlag,

Röster från användare