Vite - nytt uppslagsord i Handboken

06 mar 2015

Vite är en form av påtryckningsmedel som byggnadsnämnden kan använda för att sätta extra press på den som ålagts följa ett föreläggande eller ett förbud.


Allt du behöver veta om vite hittar du nu i BygglovsGuidens Handbok.

Vite