Balkong - nytt uppslagsord

15 jan 2016

Vi har utrett allt som är viktigt att veta när det gäller balkonger: bygglovsplikt, ytberäkning, tillgänglighetskrav, brandkrav, utformningsregler och aktuell lagtext.

Läs själv:

BygglovsGuidens Handbok