CE-märkning - nytt uppslagsord i Handboken

17 sep 2013

CE-märkning av byggprodukter är ett gemensamt system inom EU- och EES-området för att ange vilka egenskaper och prestanda som en byggprodukt har. CE-märkning av byggprodukter är inte någon "kvalitetsstämpel" eller ett godkännande av produkten för användning.

Ytterligare information hittar du under uppslagsordet CE-märkning i Handboken.