Sakägare - nytt uppslagsord i Handboken

26 maj 2017

Vilka räknas som sakägare, och är det olika vid bygglovsärende och planärende? Vem avgör, och när? Måste kommunen skicka brev till alla sakägare, eller räcker det med kunggörelse? Allt detta och mer hittar du svaret på i vår utredning kring uppslagsordet Sakägare som du hittar i Handboken.

Läs själv:

BygglovsGuidens Handbok