Nytt uppslagsord - Beräkningsgrundande fasad

26 sep 2017

Vid beräkning av en byggnads höjd måste man först identifiera en så kallad beräkningsgrundande fasad. Det är inte så självklart vilken det är, men i vårt uppslagsord benar vi ut svårigheterna.

Läs själv:
BygglovsGuidens Handbok