Relationsritningar - nytt uppslagsord

14 dec 2017

Vi fyller fortlöpande på innehållet i Handboken med nya uppslagsord och den är förmodligen landets största kunskapsbank kring bygglovsfrågor. Senaste tillskottet handlar om Relationsritningar.

Läs själv:
BygglovsGuidens Handbok