Bygglovsbefrielse för solceller/paneler

09 aug 2018

Från den första augusti försvinner bygglovskravet på solceller och -paneler, i alla fall för hus som inte är intressanta ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ett krav är att solcellerna eller solpanelerna följer husets form.