Nya alternativ under Anmälan

29 nov 2019

Vi har uppdaterat Anmälningsdelen så att den omfattar flera av de olika alternativen som är anmälningspliktiga. Klicka på rubriken så visas de alternativ som finns att välja på.

Attefallsbyggnad (≤ 25 m² byggnadsarea)
Rivningsanmälan
Ändring av bärande konstruktion
Avsevärt ändrad planlösning
Ändring som väsentligen påverkar byggnadens brandskydd
Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
Installation eller väsentlig ändring av eldstad
Installation eller väsentlig ändring av rökkanal
Installation eller väsentlig ändring av ventilation
Installation eller väsentlig ändring av VA-anläggning
Tillbyggnad (≤ 15 m² bruttoarea)
Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
Takkupor där den bärande konstruktionen berörs