Solfångare - nytt uppslagsord i Handboken

12 nov 2013

Inom områden med detaljplan krävs det bygglov för en ändring av en byggnad om den byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Att installera solfångare på taket medför att taktäckningsmaterialet ändras och är då således en lovpliktig åtgärd.

Läs hela texten här:
BygglovsGuiden (gå till Handboken och sök på Solfångare)