Tillsyn - nytt uppslagsord i Handboken

05 jan 2014

I plan- och bygglagen PBL (2010:900) föreskrivs att byggnadsnämnden ska granska att regler och/eller beslut följts. Byggnadsnämnden är som tillsynsmyndighet skyldig att ingripa om så inte är fallet. Enligt PBL är såväl byggnadsnämnderna som länsstyrelserna tillsynsmyndigheter.

Läs hela texten i BygglovsGuiden